آگهی مزایده

شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا در نظر دارد اقلام مستعمل و ضایعاتی قطارهای مسافری خود را مطابق جدول زیر از طریق مزایده به فروش برساند . متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا روز پنج شنبه مورخ30/06/96 با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفی نامه برای دریافت هر یک از اسناد مزایده  به آدرس های  تهران : میدان بهمن خیابان دشت آزادگان -درب حوزه 6 راه آهن و یا  اصفهان : ابتدای بزرگراه شهید دستجردی مقابل سپاهان شهر اداره کل راه آهن اصفهان سایت شرکت نورالرضا مراجعه نمایند.

ردیف

شماره مزایده

موضوع مزایده

  مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده (ریال)

محل دپو اقلام

1

96-7

فروش چرخ و محور اسقاطی

35/000/000

تهران-مجمتع تعمیراتی شهید هاشمی نژاد

2

96-8

فروش ملزومات داخل کوپه  قطار از قبیل  ساک پتو- ملحفه فرش فلاکس ماکروفر-پرده و ........

25/000/000

سایت شرکت نورالرضا واقع در راه آهن تهران و اصفهان

ضمنا جهت دریافت اطلاعات بیشتر و جزئیات نحوه خرید اسناد با شماره تلفن 9-55125742 داخلی  109 تماس حاصل فرمائید.

 

                                                                                                        اداره تدارکات شرکت حمل ونقل ریلی نورالرضا