کمپین اینستاگرامی #همسفرتوصداکن

یکی از اتفاقات جذاب قطارهای پنج ستاره نور، کمپین اینستاگرامی #همسفرتوصدا کن می باشد، در این کمپین که به صورت مناسبتی و از طریق اینستاگرام شرکت اجرا می شود، 24 تا 48 ساعت به مخاطبان پیج قطارهای پنج ستاره نور مهلت داده می شود تا با فراخوانی دوستان و اعضای خانواده شان زیر پست مسابقه، شانس خود را برای برنده شدن بلیط قطارهای نور امتحان کنند.

تا به امروز 4 نوبت از این مسابقه به مناسبت های مختلف برگزار شده است و از این پس نیز تا پایان سال در هر ماه این برنامه اجرا خواهد شد. شما می توانید با فراخوانی دوستان، اقوام، آشنایان و اعضای خانواده تان شانس برنده شدن بلیط قطار پنج ستاره نور را به همراه شخصی که دوست دارید با او به این سفر بروید را  امتحان کنید.