طبخ و توزیع بیش از هزار عدد غذای نذری توسط پرسنل و کارمندان شرکت نورالرضا

به گزارش روابط عمومی قطارهای پنج ستاره نور این نذرکه با هدف عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت نورالرضا و  اطعام نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه پخت و توزیع شد، در روز شهادت امام رئوف (ع) توسط کارمندان و پرسنل قطارهای پنج ستاره نور طبخ و سپس در برخی از مناطق شهر تهران در میان نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع گشت.