ساعت حرکت قطارهای نور در پاییز

به گزارش روابط عمومی قطارهای پنج ستاره نور ساعات جدید حرکت قطارهای این شرکت از مبدا تهران، کرج و اصفهان به مشهد مقدس به صورت رفت و برگشت و همچنین از مبدا تهران به شیراز و بلعکس بر اساس جدول زیر برای بازه یازدهم آبان ماه لغایت سی ام آذر ماه اعلام شد.