کلاس های سفر


امکانات کوپه های مسافری قطارهای نور


* این امکانات در تمام قطارهای و مسیرها موجود است

قطارهای پنج ستاره نور در چهار کلاس معمولی، اکونومی، بیزینس و ویژه به مسافران خود خدمات ارائه می دهد.


اکونومی کلاس یا کلاس اقتصادیبیزینس کلاس یا کلاس تجاریفرست کلاس یا کلاس ویژه