جوایز و افتخارات


برخی از جوایز و افتخارات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا از آغاز فعالیت تا به امروز

گواهینامه ها

1- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

2- گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات ISO 10002-2014

3- 'گواهینامه سیستم مدیریت پایش و سنجش رضایت مشتریان ISO 10002-2012

4- اخذ گواهی مشتری مداری از اجلاس سراسری مشتری مداری در مهرماه سال 1396

5- اخذ گواهی یک ستاره تعالی از سومین جشنواره راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه 1396

6- تندیس تجلیل یکصد برند برتر و نخبگان کارآفرین ایران 1396

7- اخذ گواهی مشتری مداری از QAL انگلستان در مهر ماه 1396

8- کسب رتبه نخست برترین شرکت مسافربری ریلی از نگاه مشتریان در نوروز 1396


برخی از رکوردها

• بالاترین ضریب اشغال در 7 سال اخیر در میان کلیه شرکتهای صنعت حمل و نقل ریلی و همچنین ضریب اشغال 93 درصدی در سال 97.

• بر اساس آمار راه آهن ج ا ا، کل شکایت های مطرح شده در رابطه با قطارهای چهار و پنج ستاره نور در سال 139۷ تنها 69 مورد بوده که نسبت به تعداد قطارهای شرکت معادل 4 درصد و به ازای هر 7795 مسافر معادل یک شکایت می باشد.

• شرکت نور در پرداخت خسارتهای مربوطه به تأخیر قطارها و سایر عوامل نارضایتی مسافرین در سالهای 96 و 97 دارای رتبه اول بوده و تعداد کمتر از یک درصد مسافرین این قطار مشمول خسارت بوده اند.